Uusi tietosuojasopimus EU:n ja Yhdysvaltojen välille

Tietosuojataikurin hatusta kani – Data Privacy Framework

Heinäkuussa koimme varsinaisen yllätyksen, kun tietosuojataikuri esitteli Data Privacy Framework (DPF) sopimuksen kuin kanin hatustaan. DPF-sopimus korvaa vuonna 2020 kumotun Privacy Shield -sopimuksen henkilötietojen siirrosta Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä.

Euroopan komission riittävyys päätös

Euroopan komissio antoi 10.7.2023 riittävyyspäätöksen EU:n ja Yhdysvaltojen väliselle tietosuojakehykselle. Euroopan komission tekemä riittävyyspäätös eli DPF-sopimus sallii nyt henkilötietojen siirron EU:sta Yhdysvaltoihin, mutta päätöksellä on suora vaikutus vain niihin käyttämiisi toimittajiin, jotka ovat liittyneet DPF:ään. Sopimus koskeekin siis vain niitä yhdysvaltalaisyrityksiä, jotka ovat sitoutuneet tietosuojakehykseen ja sen mukaisiin suojatoimiin. Sopimus ei koske yhdysvaltalaisia yrityksiä, jotka eivät ole liittyneet DPF:ään.

Miten tähän päädyttiin?

Ensimmäinen ja alkuperäinen Euroopan ja Yhdysvaltojen välinen tietosuojasopimus Safe Harbour kumottiin vuonna 2015 ja seuraavana vuonna sen tilalle tuli sopimus nimeltä Privacy Shield. Privacy Shield sopimuksen mukaan organisaatioille laitettiin vaatimuslista, johon heidän piti vastata, enemmän ja vähemmän todellisuuden mukaisesti. Kuitenkin jo vuonna 2020 Privacy Shield sopimus henkilötietojen luotettavasta käsittelystä kumottiin, koska Yhdysvaltojen viranomaiset pääsivät tai saattoivat vaatia pääsyä tietoihimme. Klikkaa tästä ja lue lisää sopimusten historiasta!

Uutta sopimusta odotettiin vuodesta 2020 asti ja nyt heinäkuusta 2023 alkaen EU-US Data Privacy Framework toimii virallisena sopimuksena koskien tietojen siirtoa. Sopimuksen mukaan ne toimijat, jotka ovat DPF:n hyväksyntälistalla aktiivisia, ovat riittäviä suojaamaan tietojamme.
Riski on kuitenkin olemassa, että asetus kumotaan, jos Yhdysvalloissa presidentti vaihtuu tai Max Schremsin johtama NOYB (Euroopan digitaalisten oikeuksien keskus) haastaa DPF:n. Kumpi tahansa tapahtuma johtaisi takaisin kolmen vuoden takaiseen tilanteeseen.

Ota nämä seikat huomioon omassa tietosuojatyössä

 • Tarkista huolellisesti toimijan DPF-listalla olo tästä!
 • Varmista toimijan tai palvelutuottajan aktiivisuus sekä voimassaoloaika.
 • Älä lopeta DPIA työtä!
 • TIA:n suhteen käytä aika pääosin DPIA ja riskien hallitsemiseen. Varaudu, että DPF voi kumoutua ja siten palataan taas siirtojen arviointiin (TIA). Jos DPF kaatuu, mieti mitä suojatoimia teillä voisi olla käytettävissä?
 • Seuraa tilannetta meidän kanavillamme.

Miten mitata tietosuojakoulutuksen vaikutusta ja kustannustehokkuutta organisaatioissa?

Tietosuojakoulutusten merkitys organisaatioille on avainasemassa alati kehittyvässä lain säädännössä ja liiketoimintaympäristössä. Koulutusten kustannuksista ja vaikutuksista huolehtiminen on äärimmäisen tärkeää, mutta myös modernien ratkaisujen, kuten verkko-oppimisen hyödyntäminen voi tuoda organisaatiolle uusia mahdollisuuksia menestyä GDPR:n aikakaudella. Juha Sallinen Kouluttaja GDPR Tech

Koulutus – se kauan keskusteltu aihe, joka on kuin kaksiteräinen miekka organisaatioiden arjessa. Koulutuksia tulee järjestää, jotta henkilökunnan ammattitaito pysyy ajan tasalla sekä kehittyy, mutta moni organisaatio pohtii miten ja kuinka usein koulutuksia tulisi järjestää? Mikä on se tavoitetaso, jolle esimerkiksi koko henkilöstön koulutuksilla pitäisi päästä ja miten sitä mitataan? Entä miten voisi arvioida koulutuksen vaikutusta suhteessa kustannuksiin? Kokenut kouluttaja, konsultti ja yrittäjä pohdiskelee nyt, kuinka esimerkiksi GDPR Techin järjestämät koulutukset ovat todella vaikuttaneet organisaatioiden henkilökunnan osaamiseen ja mikä koulutusten todellinen arvo on.

Aseta selkeät tavoitteet

Kouluttajana on hienoa saada hyvää palautetta koulutusten jälkeen ja kuulla, että asiakasorganisaatio on tyytyväinen koulutukseen tai että organisaatiossa on oivallettu jotain uutta: ”Koulutuksen jälkeen istuimme alas ja mietimme tietosuojan osalta, miten prosesseja pitäisi muuttaa organisaatiossamme turvallisemmiksi”. Ideaali tilanne olisi kuitenkin, että tietäisimme henkilökunnan lähtötason ja voisimme verrata oppimista ennen ja jälkeen koulutuksen. Nimittäin jo pienellä kyselyllä voimme todentaa oppimista ja koulutuksen suoraa vaikutusta henkilökunnan osaamiseen.

Suosittelemme, että heti alkuun organisaatio valitsee tavoitetason, joka halutaan saavuttaa esimerkiksi tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä. Eri henkilökunnan jäsenille on myös hyvä olla eri tavoitteet. Esimerkiksi johdolle ja esihenkilöille on usein järkevää järjestää täsmäkoulutuksia, jotka auttavat ymmärtämään syvällisemmin tietosuojaan liittyviä vastuita ja velvoitteita. On myös suositeltavaa, että esihenkilöillä on laajempi ymmärrys aiheesta, jotta he osaavat asian tiimoilta tukea muuta henkilökuntaa ja vastata aiheeseen liittyviin mahdollisiin käytännön kysymyksiin.

Mittaa koulutuksen vaikuttavuus

Teimme keväällä yhteistyökumppanimme kanssa parannuksia vuoden 2023 GDPR Tech koulutuksiin ja nyt sähköisissä koulutuksissamme mitataan aina lähtötilanne sekä lopputilanne. Näin saamme suoraa palautetta siitä, miten koulutus on vaikuttanut ja voimme raportoida tuloksia asiakasorganisaatioiden johdolle.

Eräässä tietosuojakoulutuksessamme lähtötason mittaus näytti seuraavalta:

Koulutuksen jälkeen osallistujien taso näytti parantuneen huomattavasti:

Mittaamisen ansioista voimme todeta tietosuojan osaamisen kohentuneen ja koulutuksen toimineen. Lisäksi koulutuksen ansioista voidaan puuttua suoraan sellaisiin asioihin, jotka mahdollisesti kaipaavat lisätäsmennystä.

Esimerkiksi organisaatio voi koulutuksen vastausten perusteella täsmentää omia ohjeitaan henkilökunnalle: ”Kiitos kaikille kurssille osallistuneille. Haluamme täsmentää, että toivomme kaikkien henkilökunnan jäsenten ottavan aina yhteyttä organisaation IT tukeen kollegan sijaan.”

Perinteinen vs. Verkko-Oppiminen

Mutta miten hoitaa laajemman henkilöstön koulutus? Perinteinen koulutus vaatii usein henkilöstön fyysistä läsnäoloa, tallenteiden käyttöä poissaolijoiden varalle ja vaikutus voi olla vaikeasti mitattavaa. Myös kustannukset ovat usein organisaatiolla suuria. Puolestaan verkko-oppiminen on osoittautunut huomattavan joustavaksi vaihtoehdoksi, koska voidaan varmistaa, että jokainen osallistuja voi liittyä koulutukseen itselleen sopivana ajankohtana. Verkko-oppiminen tarjoaa joustavuutta sekä selkeitä mittareita, kuten kurssin suoritusajan mittaamista ja mahdollisten testien tuloksia. Suuremmille tiimeille ja nykyaikaisille haasteille suosittelenkin moderneja ratkaisuja.

Esimerkki organisaation kustannukset

Otetaan esimerkiksi tähän 200 hengen organisaatio, jolle järjestetään tietosuojakoulutus. 20 hengen johdolle ja esihenkilöille pidetään oma täsmäkoulutus, jossa heille korostetaan muun muassa heidän vastuitansa sekä velvoitteita. Lopulle 180 työntekijälle pohditaan mikä koulutusmuoto olisi kustannustehokkain ja vaikuttavin? Erilaisten koulutusten vertailun lähtökohtana voisi toimia aika, joka työntekijällä menee suoritukseen ja koulutuksen kokonaiskustannus. Oletetaan, että työntekijän kustannus organisaatiolle on 60 €/h keskimäärin.

 • Koulutus A on ilmainen ja sen ilmoitettu kesto per osallistuja on noin 1,5 h. Työaika maksaa koulutus A:ssa 180 x (1,5 h x 60 €) = yhteensä 16 200 €.
 • Koulutus X on maksullinen 150 €/organisaatio ja sen ilmoitettu kesto on noin 3,5 h. Työaika koulutus X:ssä on hulppea – 180 x (3,5 x 60 €) = yhteensä 37 800 €.
 • Koulutus GDPR Tech:n yleinen tietosuoja koulutus on maksullinen 800 €/organisaatio + 40 €/hlö. Työaika koulutus GDPR Techissä on 180 x (0,5 x 60 €) = yhteensä 5 400 €.

Tämän perusteella voimme todeta, että verkkokoulutus tietosuoja-asioissa on varsin kustannustehokas ja toimiva ratkaisu.

Aika uudistaa tietosuojaan liittyvät koulutukset

Tietosuojakoulutusten merkitys organisaatioille on avainasemassa alati kehittyvässä lain säädännössä ja liiketoimintaympäristössä. Koulutusten kustannuksista ja vaikutuksista huolehtiminen on äärimmäisen tärkeää, mutta myös modernien ratkaisujen, kuten verkko-oppimisen hyödyntäminen voi tuoda organisaatiolle uusia mahdollisuuksia menestyä GDPR:n aikakaudella.

Asetetaan yhdessä tavoitteet ja mitataan koulutuksen vaikuttavuus. Harva työntekijä etsii itse aktiivisesti tietoa uusimmista tietosuoja tai tietoturva ohjeistuksista, joten tieto pitää tarjota helposti ja tehokkaasti. Tee digiloikka ja kouluta henkilöstösi kanssamme!

Viimeisimmät muutokset tietosuoja- ja tietoturvakentällä. Pysy ajan tasalla!

Tietosuojatyössä on tärkeää huomioida laaja-alaiset näkökulmat, jotta organisaatiossa voidaan varmistaa kattava ja tehokas tietosuoja. GDPR Tech on aina pitänyt tämän periaatteen ohjenuoranaan ja jatkaa samalla linjalla, koska tavoitteenamme on auttaa sinua onnistumaan tietosuojatyössäsi. Usein huomaamme tilanteita, joissa tietosuojaan panostetaan syvällisesti, esimerkiksi rekisteriselosteiden laatimisessa, mutta samalla unohdetaan ymmärrettävästi tiedottaminen tietosuojaan liittyvistä asioista. Helppotajuinen ja kansankielinen viestintä on tärkeää, jotta kaikki asianosaiset ymmärtävät tietosuojan merkityksen ja konkreettiset toimenpiteet.

Hyviä esimerkkejä onnistuneesta viestinnästä tietosuojasta ovat selkeät videot ja ”usein kysytyt kysymykset” -formaatti, joita hyödynnämme asiakkaidemme kanssa. Erään asiakkaamme kanssa olemme yhdistäneet useita erilaisia tietosuojaselosteita kahdeksi ymmärrettäväksi tiedotukseksi heidän verkkosivuillaan.

Uusi hallitus, uudet tavoitteet – Mitä se tarkoittaa tietosuojalle?

Paljon on tapahtunut viimeisimmän blogikirjoituksemme jälkeen. Suomi on saanut uuden hallituksen, joka asettaa uusia tavoitteita, kuten ”tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistuksen”. Yhtenä osana hallinnolliset sakot laajennetaan koskemaan myös julkista sektoria. Hallitusohjelmaan on sisällytetty myös painotuksia tekoälyn osalta. Oletko jo antanut ohjeistusta organisaatiollesi koskien tekoälyn käyttöä? Tekoälyyn liittyen on jo nimittäin tapahtunut tietosuojan sekä tietoturvan poikkeamia, esimerkiksi matkapuhelinvalmistajan työntekijät olivat ladanneet suosittuun ChatGPT:hen aineistoa, jota olisi pitänyt käsitellä erittäin luottamuksellisesti.

Schrems II: Mitä seuraavaksi? Keskustelu jatkuu!

Kolmas vuosi Schrems II -keskustelua on käynnissä, ja kysymys kuuluu, pitäisikö vielä tehdä lisää toimenpiteitä vai onko aihe jo ohi? Samaan tapaan kuin GDPR, tämä keskustelu ei ole vielä päätynyt tai hävinnyt. Päinvastoin henkilötietojen käsittely Yhdysvaltalaisilta palveluntarjoajilta on yhä tarkemman tarkastelun kohteena, ja organisaatioita on Suomessa ja muualla Euroopassa varoitettu ja sakotettu useista syistä.

Keskustelussa on myös noussut esiin mahdollisen ”Privacy Shield II” -sopimuksen tarve. On huomionarvoista, että Privacy Shield on edelleen käytössä Yhdysvalloissa, mutta se ei tällä hetkellä tarjoa riittävää suojaa Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä. Mahdollinen uusi sopimus on nimeltään Data Privacy Framework (DPF), jossa määritellään tarkemmin tietojen suojaukseen liittyviä asioita. DPF perustuu presidentti Bidenin antamaan määräykseen, mutta tämä herättää huolta siitä, mitä tapahtuu, jos seuraava valittu presidentti kumoaa sopimuksen ja koko prosessi alkaa alusta. Organisaatioiden on kuitenkin huolehdittava tietojen asianmukaisesta suojaamisesta tänäkin aikana. Aiheeseen liittyen on tehty useita tutkintapyyntöjä ja mahdollisia tietojen käsittelykieltoja. Tietojen suojaamisen kannalta on tärkeää tietää, missä tiedot todellisuudessa tallennetaan. Tämän tukena on tietojen kuvauksen päivittäminen (data flow).

Aika ratkaista tietosuojan rakenteettoman tiedon riskit

Rakenteeton tieto ja siihen liittyvät haasteet ovat edelleen keskeisessä roolissa tietosuojatyössä, samoin kuin tietoturva ja suojaukset. Digi- ja väestötietoviraston (DVV) kesäkuun seminaaripäivässä puhuttiin juuri rakenteettoman tiedon riskeistä. Tähän liittyen tarkastellaan verkkolevyjä ja Teams-työtiloja: ovatko ohjeistukset noudatettu, onko vanhaa tietoa jäänyt talteen ja mikä on yleinen suojauksen taso?

Jos rakenteettoman tiedon riskit huolestuttavat sinua, ota yhteyttä! Voimme vastata näihin ja moniin muihin kysymyksiin kartoituspalvelumme avulla. Olemme myös Kuntien Tieran toimittajalistalla, joten voimme tarjota kilpailutusmahdollisuuksia rakenteettoman tiedon konsultointiin.

Tietosuojatyö ei pääse kesälomalle – Autamme sinua myös lomakaudella

Tietosuojatyö ei pysähdy kesälomalla, joten jos tarvitset apua esimerkiksi tietosuojavastaavan poissaolon aikana, ota rohkeasti yhteyttä. Me teemme tiiminä niin tietosuojavastaavan kuin tietosuojavastaavan tukityötä ympäri Suomen koko lomakauden ajan.

Google Analytics – lainmukaista käyttää vai ei? Kolme myyttiä käytöstä!

Tabletilla Google näkymä

Verkkosivujen kävijäseurantaan on käytetty jo vuosia Googlen tekemää ilmaista Google Analytics -palvelua. Nyt Euroopan tietosuojaviranomaiset ovat kuitenkin todenneet palvelun tietosuojalain vastaiseksi. Esimerkiksi Suomen pääkaupunkiseudun kirjastot ovat saaneet tästä huomautuksen apulaistietosuojavaltuutetulta tammikuussa 2023.

Jos verkkosivutoimittajasi toteaa aiheesta puhuttaessa, että kaikkihan Google Analyticsia käyttää ja neuvoo odottelemaan tarkennuksia, on hyvä huomioida muutama myytti asian osalta.

Kolme tietosuojamyyttiä ja niiden murtaminen

Ensimmäinen myytti onkin “kaikkihan Google Analyticsia käyttää”. Joidenkin lähdetietojen mukaan yli 50 % verkkosivustoista käyttää Google Analyticsia kävijäseurantaan, mutta se, että joku toinenkin käyttää sitä, ei tarkoita Google Analyticsin olevan ainoa vaihtoehto. Kilpailevia tekniikoita verkkosivun tekniseen kävijäseurantaan onkin runsaasti – Hotjar, Snowplow, Baidu Analytics, Cloudflare ja Matomo (entinen Piwik Web Analytics).

Toinen myytti on, että uusi versio Google Analyticsista (GA4) tulisi olemaan tietosuojalain säädännön mukainen. 

Heinäkuussa 2020 Euroopan unionin tuomioistuin kumosi niin sanotussa Schrems II -ratkaisussaan komission päätöksen EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä Privacy Shield -järjestelystä, joka koski henkilötietojen siirtoa Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä.

Henkilötietojen siirtoa Yhdysvaltoihin on tähän asti tulkittu kahdella tavalla; 

A) jos yhdysvaltalaisella yhtiöllä on mahdollinen pääsy tietoon, on siirto mahdollista

B) jos data (tieto) tallennetaan eurooppalaiseen konesaliin, vaikka kyseessä olisi yhdysvaltalainen toimittaja, siirtoa ei tapahtuisi tämän tulkinnan mukaan

Tämä on johtanut hämmennykseen ja erilaisiin tulkintoihin tarvittavista toimenpiteistä. 

Otetaan esimerkiksi sähköpostimarkkinointi ja siinä yleisesti käytetty MailChimp-palvelu. Saksassa Bavarian alueen tietosuojavaltuutettu kielsi paikallista yritystä käyttämästä tätä suosittua yhdysvaltalaista palvelua. MailChimp kuitenkin viittaa edelleen verkkosivuillaan olevansa tietosuojalain mukainen ja toimivansa (2/2023 tarkistettaessa) Privacy Shield -järjestelyn mukaisesti. Kun järjestely ei ole ollut voimassa yli kahteen vuoteen, asettaa se organisaation kyseenalaiseen valoon – jos tämä ei pidä paikkaansa, voiko toiminnassa olla jotain muutakin epäselvää? 

Moni käyttäjä onkin vaihtanut MailChimpistä johonkin toiseen palveluun tietosuojalainsäädäntöä koskevien kysymysmerkkien takia. Palvelua vaihtamalla ei kuitenkaan välttämättä ratkaise lainmukaisuuden ongelmia. Asia on siis monimutkainen.

Kolmas myytti on, että kohta julkistetaan Privacy Shield II ja ongelmat voidaan taas unohtaa. On huomioitava, että tämänhetkisten tietojen mukaan asialla ei ole varmaa aikataulua. Aiheesta on ollut keskustelua jo keväästä 2022 mutta sopimusta ei vieläkään ole. Voi olla, että sopimus syntyisikin keväällä 2023, mutta sitä ennen yhdysvaltalaisten palveluiden käytön osalta on vähintäänkin tehtävä riskiarvio sekä henkilötietojen siirtoon liittyvä vaikutusten arviointi.

Organisaation vastuulla on toimia lainmukaisesti riippumatta siitä mitä yhdysvaltalaiset toimittajat sanovat. Vastuuta ei voi ulkoistaa.

Mitä siis pitäisi tehdä, jotta tietosuoja on huomioitu?

Suosittelen, että jos ette ole aiemmin tehneet yleiskuvaa tietojen käsittelystä ja tietovirroista (data flow), nyt on oikea hetki siihen. Selvittää käytössä olevat yhdysvaltalaiset palveluntarjoajat – esimerkiksi Google, Microsoft, Oracle ja moni muu.

Näiden lisäksi aiemmin mainitut sähköpostimarkkinointi-työkalut kannattaa selvittää. Onko palvelulla kunnossa tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (DPIA), henkilötietojen käsittelyn sopimukset (DPA) ja siirron vaikutustenarviointi (TIA)?

Voi myös pohtia, löytyisikö eurooppalaista toimittajaa sähköpostimarkkinointiin tai konesalitoimittajaksi.

Julkisesti näkyvät verkkosivut ovatkin oiva paikka aloittaa – samalla kannattaa tarkistaa evästeiden käsittely Traficomin ohjeiden mukaiseksi, nekin päivittyivät syksyllä 2021.

Tietosuojalainsäädäntö muuttuu ympäri maailmaa ja tätäkin asiaa on seurattava – vastuuta et voi ulkoistaa, mutta seurannan voit.

Laitetaanko tietosuojasi kuntoon?

Yksin näiden asioiden parissa ei siis tarvitse painia. Saat meiltä avaimet käteen -paketin verkkosivuston osalta – muutama työpaja ja laitetaan asiat yhteistyökumppanimme kanssa kuntoon. Työpajassa käydään läpi verkkosivustonne tietosuojainformointi, käydään läpi käyttämänne yhdysvaltalaiset sovellukset, testataan sivustonne evästeiden hyväksyntä sekä käyttö ja laitetaan seuranta lainmukaiseksi.

Laita viestiä ja tilaa tästä!

Tietosuojatutkimuksen taustatiedot 2021-2022

Kyselytutkimus toteutettiin sähköisenä lomakekyselynä, jonka linkkiä jaettiin sähköpostitse ja sosiaalisessa mediassa vuosina 2021 ja 2022. Vuoden 2021 kyselyn osalta saatiin 56 vastausta ja vuoden 2022 osalta 102 vastausta. Kumpanakin vuonna vastausaikaa oli noin kaksi kuukautta eikä vastaajia profiloitu. Tuloksia käsitellään tutkimusraportissa ainoastaan tilastollisina joukkoina, eikä yksittäisen vastaajan vastauksia ole pääteltävissä tuloksista. Kyselykutsuihin liittyvät personointitiedot hävitetään järjestelmästä kolmen kuukauden kuluessa.

Valinta- ja arvosanakysymykset raportoidaan kuvaajina. Avoimien kysymysten omasanaiset vastaukset löytyvät listattuna ja niistä on tehty tutkimusraporttiin joitakin nostoja.

Vastaajien taustatiedot

Vastaajien osalta organisaatioiden kokoluokan jakauma oli molempina vuosina hyvin samankaltainen, joka on nähtävissä kuvassa 1. Samoin jakauma organisaatioiden toimialojen osalta oli molempina vuosina hyvin yhteneväinen. Vastaajajoukko koostui monipuolisesti yrityksistä sekä julkisen sektorin toimijoista. Katso kuva 2.

Molempina vuosina vastaajat edustavat sekä päättäjiä että työntekijöitä. Katso kuva 3. Toimintaympäristön osalta vastaajissa oli edustettuna niin Suomessa kuin kansainvälisestikin toimivia yrityksiä, joiden päätoimipaikka sijaitsee ulkomailla. Vastaajien toimialueet löydät kuvasta 4.

Kuva 1: Organisaation henkilöstömäärä
Kuva 2: Yrityksen/organisaation toimiala
Kuva 3: Vastaajien asema
Kuva 4: Vastaajien toimialue

Palaa tästä takaisin tutkimustuloksiin!


Lisätietoja:

Juha Sallinen
Yrittäjä, tiedonhallinta- ja teknologia-arkkitehti

040 5666 900
juha@gdprtech.com

Tietosuojatutkimuksen tulokset julki – 5 silmiä avaavaa faktaa tietosuojan nykytilasta Suomessa

Tietosuojatutkimuksen tulokset julki – 5 silmiä avaavaa faktaa tietosuojan nykytilasta Suomessa

Viime vuosina on käyty vilkasta keskustelua tietosuojasta ja yksityisyydestä. Usein keskusteluissa pohditaan erityisesti teknologiajättejä, kuten Metaa ja Googlea, jotka käyvät kauppaa käyttäjädatalla. Euroopan Unioni on ollut tietosuojaliikkeen eturintamassa ja määrännyt muun muassa useille suuryrityksille useiden miljoonien sakkoja henkilötietojen väärinkäsittelyn vuoksi. Myös Suomessa on noussut esiin tapauksia, joissa henkilötietoja on päätynyt rikollisille. Esimerkiksi julkisuudessa laajasti esillä olleessa tapauksessa  psykoterapiakeskuksen ex-toimitusjohtaja asetettiin syytteeseen tietosuojarikoksesta. Tämä tapaus on vielä avoinna.

Suomalainen yritys GDPR Tech Oy toteutti yhteistyössä Tutkimusvoima Oy:n kanssa tietosuojan nykytilaa koskevan kyselytutkimuksen peräkkäisinä vuosina 2021 ja 2022. Tutkimus selvitti miten EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU GDPR, TSA tai Suomen tietosuojalaki) on vaikuttanut Suomessa toimivien yritysten ja organisaatioiden toimintaan.

Tutkimustulokset antavat täysin uudenlaista ja uniikkia tietoa tietosuoja-asetuksesta sekä sen vaikutuksista Suomessa. Tulokset auttavat analysoimaan tietosuojan nykytilaa ja vastaanottoa Suomessa. Kysely oli molempina vuosina sama, jotta voitiin seurata tilanteen kehitystä. Tutkimuksen ja vastaajien tarkemmat taustatiedot löydät täältä.

Tärkeimmät tietosuojan noudattamista koskevat tilastot Suomessa vuonna 2022

 • Yli 70 % vastaajista kokee tietosuojalainsäädännön parantaneen luottamusta tietojenkäsittelyyn. 
 • Enemmistö  eli yli 65 % kokee GDPR:n hyödyttävän organisaatiota.
 • Yli 80 % organisaatioista ovat kartoittaneet henkilötietojen käsittelyyn kohdistuvat riskit.
 • Noin 10 % vastaajaorganisaatioista tietosuojatyö on jäänyt vain IT:n osaksi. Tämä viittaa siihen, että suomalaiset organisaatiot ymmärtävät tietosuoja-asetusten laajuuden ja sen takia tietosuojatyötä käsitellään organisaatioiden eri yksiköissä.
 • Tiukentunut tietosuojalainsäädäntö otetaan Suomessa varsin positiivisesti vastaan ja siitä nähdään yleisesti olevan hyötyä niin organisaatioille kuin ihmisille.

Luottamus tietojenkäsittelyyn kasvussa ja hyödyt nähdään selkeämmin

Yli 70 % vastaajista tuntee, että GDPR ja kansallinen tietosuojalaki ovat parantaneet luottamusta tietojenkäsittelyyn. Prosenttiosuus on myös kasvanut noin kahdella prosenttiyksiköllä vuodesta 2021 verrattuna vuoteen 2022. 

Vastaajien enemmistö (yli 65 %) kokee GDPR:n hyödyttävän organisaatiota. Vuosien 2021 ja 2022 välillä etenkin EI-vastausten määrä on olennaisesti pienentynyt sekä lisäksi KYLLÄ-vastauksia on 10 % yksikköä enemmän. Tämä heijastuu myös avoimissa vastauksissa, joissa osa huomauttaa GDPR:n tuottavan lisätöitä, mutta samaan aikaan tunnustetaan GDPR:ää koskevat hyödyt ja asennemuutos organisaatioiden sisällä.

Luottamus tietojen käsittelyyn - taulukko
Hyödyttääkö GDPR organisaatiotanne - taulukko
Kyselyyn vastaaja
"GDPR:ää tulkitaan usein todella väärin ja siitä lähtökohdasta, että kaikkien henkilötietojen jakaminen on absoluuttisen kiellettyä ja rangaistavaa. Tämä aiheuttaa suurimmat ongelmat. GDPR:n tulkintoja on yhtä paljon kuin tulkitsijoitakin."
Kyselyyn vastaaja
"Lisää työmäärää, hidastaa työntekoa - hyötynä se, että tietoja säilytetään huolellisemmin - kaikki miettivät työssään tietosuoja-asioita, joten tuntuu turvallisemmalta."
Kyselyyn vastaaja
"Tietosuojaa ja tietoturvaa käsitellään vakavammin kuin esimerkiksi 20 vuotta sitten. On jalkautettu koko henkilökunnalle ja pidetään tietosuojan päiviä koko henkilökunnalle. Myös johto ottaa asian vakavasti. Tehtävää on vielä paljon ja keskeneräisiä asioita myös."
Previous slide
Next slide

Tietosuojariskien hallinta on osa suomalaisten organisaatioiden toimintaa

Henkilötietojen käsittelyn osalta tietosuojalainsäädäntö (ja GDPR) nostaa voimakkaasti esille riskienhallinnan. Riippumatta siitä, missä roolissa tietoja käsitellään, on organisaation  arvioitava mahdollisia riskejä sekä  riittäviä teknisiä ja organisatorisia toimia riskien minimoimiseksi. Yli 80 % vastaajaorganisaatiosta on kartoitettu henkilötietojen käsittelyyn kohdistuvat riskit. Edellisvuoteen verrattuna  EI-vastausten määrä on noin viisi prosenttiyksikköä suurempi vuonna 2022. Usein PK-sektorilla juuri riskien tunnistamista erilaisissa projekteissa ei hallita prosessina tai osana säännöllistä toimintaa.

Riskien kartoitustilanne- taulukko

Vähintään joka viides työntekijä jää ilman tietosuojaperehdytystä

Vastaajista yli 60 % kertoo, että tietosuojaohjeistus kuluu uusien työntekijöiden perehdytykseen. On kuitenkin huolestuttavaa, että lähes 20 % organisaatioista ei perehdytä uutta työntekijää tietosuojan osalta ja toiset lähemmäs 20 % ei tiedä tapahtuuko perehdytystä.

Osa vastaajista kertoi, ettei työntekijöitä aina muisteta perehdyttää tietosuojaan, mutta myös säännöllinen koulutus puuttuu. GDPR Tech Oy:n toimitusjohtajan Juha Sallisen mukaan käytännön toimet ovat usein organisaatiossa hajanaisia: ”Yhdessä tietosuojan tilannekuva-projektissa kävi ilmi, että kaikki työntekijät oli koulutettu eri maissa vuonna 2018. Ei kuitenkaan ketään sen jälkeen. Tällainen kerran tehty koulutus tuo toki ”tick in the box” merkinnän, mutta ei todellisuudessa muuta toimintatapoja organisaatiossa tai tuo tietoisuutta käytännön toimiin. Kuka muistaa mitä neljä vuotta sitten käydyssä koulutuksessa puhuttiin?”

Onko GDPR-ohjeistus osana perehdytystä - taulukko
Kyselyyn vastaaja
"GDPR on tuonut tietosuojan näkyvyyttä laajemmin toimijoille Suomessa. Meillä toteutetaan henkilöstölle tietosuojakokeet säännöllisin väliajoin tietoturvallisuuden ja tietosuojan asioista. Myös tietojenkäsittelystä ja tietosuojasta tiedotetaan aika ajoin."
Kyselyyn vastaaja
"Enimmäkseen IT-puolen hallussa, mutta yksittäisissä asioissa esim. oman yksikön omat lomakkeet, minut on jätetty ihan yksin GDPR-asioissa. Oletetaan, että ne ovat hoidossa, ikään kuin GDPR tulisi itsestään. En edes tiedä olenko hoitanut GDPR-asiat niin kuin pitää, mutta se ei kiinnosta ketään."
Previous slide
Next slide

Suomalaiset organisaatiot ovat hyvin tietoisia GDPR-seuraamuksista ja sanktioista

Tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin ovatko he tietoisia mahdollisista tietosuojarikkomusten seuraamuksista esimerkiksi sakkojen tai käsittelykieltojen osalta. 95 % oli hyvin selvillä mitä tapahtuu, jos lakia ei noudateta riittävällä tavalla ja ainoastaan noin 5 % ei osaa sanoa tai ei tiedä sanktioista tai mahdollisista muista seuraamuksista.

Vastaajat kommentoivat myös kysymystä hyvin eri lähtökohdista. Osasta vastaajista tuntuu, että organisaatiot ottavat GDPR-asiat nyt enemmän vakavasti ja osa vastaajista koki, että asian kanssa ollaan edelleen tietämättömiä. Sallinen kommentoi asiaa asiantuntijan näkökulmasta: ”Tietosuojaa koskevat asiat ovat vielä hyvin eri tasoilla eri organisaatiossa. Osalle GDPR näyttäytyy ainoastaan pakollisena verkkosivujen evästehyväksyntä-kyselynä, kun taas toisissa organisaatiossa on tehty erinomaisen hienoa työtä ja muutettu toimintatapoja. Tietosuoja-asioista huolehtimalla saadaan toiminnasta kustannustehokkaampaa sekä turvallisempaa – vastuullisuudesta puhumattakaan. Olennaista tietosuojan kannalta on läpinäkyvyys: jokaisen on tiedettävä miten heidän tietoja käsitellään.”

Tietoisuus seuraamuksista, jos lakia ei noudateta - taulukko
Kyselyyn vastaaja
"Pakottaa kaikki toimijat markkinoilla samalle viivalle. Ennen oli toimijoita, jotka lepsuilivat tietosuojan kanssa. Lisää käyttäjien luottamusta."
Kyselyyn vastaaja
"GDPR on täysin väärinymmärretty. Jos oikeasti tehtäisiin tarkastuksia niin kokemuksen mukaan kaikki toimivat vastoin ohjeistuksia jokaisessa yrityksessä, jossa olen toiminut. Tietosuojan ymmärrys, valvonta ja toteutus on edelleen lasten kengissä."
Previous slide
Next slide

Luottamus organisaation omien tietojen suojaamiseen on kuitenkin yleisesti heikko

Vastaajien osalta huolestuttavaa on puutteellinen luottamus organisaatioiden kykyyn suojata omia tietojaan. Kun kysyttiin, oletko huolissasi omista tiedoistasi, vain hieman yli 50 % ei ollut huolissaan. Yli 40 % on ollut huolissaan kumpanakin vuonna,  ja vuoden 2022 osalta määrä on kasvanut parilla prosenttiyksiköllä. Tietosuojan jalkautus ja riskienhallinta vaatii selvästi lisää työtä, jotta saamme luottamusta tietojemme käsittelyyn parannettua.

Oletko huolissasi omista tiedoistasi - taulukko

2020 voimaan tullut tiedonhallintalaki vaikuttaa julkishallintoon

Tutkimuksessa keskityttiin tietosuojalakiin (EU GDPR, TSA tai Suomen tietosuojalaki), mutta haluttiin myös saada tilannekuva tiedonhallintalain vaikutuksesta. Vastaajista osa on töissä julkishallinnossa tai toimittaa palveluita julkishallinnolle. Näissä tapauksissa vuonna 2020 voimaan tullut tiedonhallintalaki vaikuttaa myös osaltaan vastaajaorganisaatioihin. Taustakyselyn tarkoitus oli selvittää, miten isossa osassa joudutaan miettimään kahden varsin suuren muutoksia aiheuttavan lainsäädännön resursointia toimenpiteiden osalta.

Vastaajista yli 40 % koskee myös tiedonhallintalaki, jossa on omia vaatimuksia niin dokumentointiin kuin käytännön toimiin liittyen. ”On huomattava se, että vaikka kyselyssä keskityttiin tietosuoja- ja tiedonhallintalakeihin, niin organisaatioissa henkilötietojen käsittelyä ohjaa monet muutkin lait, kuten osakeyhtiölaki, kirjanpitolaki ja työaikalaki. Näissä laissa on usein tarkentavia ohjeita esimerkiksi tiedonsäilytysaikoihin liittyen.”, Sallinen toteaa.

Koskeeko teitä myös tiedonhallintalaki - taulukko

Tietosuojatyössä riittää yhä kehitettävää

GDPR on varsin nuori asetus ja Suomessa tietosuojalaki on ollut voimassa vasta vuodesta 2019 lähtien. Keskusteluissa ja mediassa nousee esille kuitenkin usein tietosuojalainsäädäntö ja siitä laajemmin tiedottaminen. Yhä useampi kuluttaja on huolissaan omista tiedoistaan ja vaatii organisaatioilta lainmukaisia GDPR-toimia. Suomessa mediaan asti päätyneiden tietomurtojen ja seuraamusten määrä on ollut hyvin pieni verrattuna muihin Euroopan maihin, mutta tämä osittain johtuu maamme pienestä väkiluvusta.

”Vastaajien erilaiset näkemykset ovat samankaltaisia kuin me näemme projekteissa sekä koulutuksissa. Huomattavan paljon on vääriä tulkintoja aiheen osalta ja sen takia koetaan GDPR:n ”kieltävän kaiken”. Niissä organisaatioissa, joissa selvästi on käyty myös toimintamalleja ja otettu tietosuojatyö mukaan arkeen, on saavutettu etuja, kuten toimintojen yhdenmukaisuutta sekä selkiytymistä. Myös luottamus on nostettu useassa vastauksessa esiin – toimimalla avoimesti ja vastuullisesti voidaan parantaa asiakkaiden luottamusta yrityksen toimintaa kohti.”, summaa Sallinen lopuksi.

Lisätietoja

Juha Sallinen | Yrittäjä, tiedonhallinta- ja teknologia-arkkitehti | 040 566 6900 | juha@gdprtech.com

Katso vinkit GDPR-riskikartoitukseen ja paranna yrityksesi liiketoimintaa

Monet yritykset pitävät GDPR:ää edelleen hankalana vaatimuksena ja pakollisena pahana. Usein GDPR:ää lähestytäänkin kertaharjoituksena, joka kirjoitetaan paperille, mapitetaan ja unohdetaan. Valtaosa yrityksistä kuitenkin niin B2B kuin C2B puolella käsittelee ja tallentaa asiakkaiden henkilötietoja päivittäin.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyy aina riskejä. Pahimmillaan yritys voi saada merkittäviä maine ja taloudellisia haittoja. Johto voi myös joutua raskaiden syytösten kohteeksi, jos asiakkaan henkilötietoja on esimerkiksi vuotanut kolmannelle osapuolelle tai julkisuuteen ilman lupaa. Parhaimmillaan GDPR-asetus voi kuitenkin tukea liiketoimintaa virtaviivaistamalla ja parantamalla useita yrityksen ydinliiketoimintoja.

Sama malli ei sovi kaikille

Yrityksellesi on tärkeää tunnistaa oman liiketoiminnan riskit ja varmistaa, että toiminta on tietosuojalain mukaista oikeita työkaluja käyttäen. Riskienhallinta on oltava oikeasuhteinen ja sopiva organisaation kokoon nähden, ja avainasemassa on ymmärtää yleinen riskinottohalu. Eri yrityksillä on erimuotoisia ja -tasoisia riskejä ja organisaation tulee suojata niin pääoma- kuin asiakastietoja. Riskienkartoitus ei ole tärkeää vain GDPR:n kannalta, vaan se auttaa parantamaan myös asiakassuhteiden hallintaa.

Yrityksen on mietittävä mitä ja kenen tietoja he käsittelevät.

Tämän päivän kuluttajat ja asiakkaat ovat yhä enemmän tietoisia oikeuksistaan. He seuraavat tapaa, jolla heidän tietojaan hallitaan, ja siten painostavat yrityksiä vahvistamaan tietoturvainfrastruktuuriaan. Valitettavan usein yritykset käyttävät paljon rahaa yrityskuvan korjaamiseen tietomurron jälkeen, mutta eivät ota proaktiivista roolia riskinhallinnan ehkäisevien toimenpiteiden rakentamisessa.

Riskikartoituksen avulla voidaan välttyä tietomurroilta

GDPR-riskiarviointi on kaiken lähtökohta vaatimustenmukaisuuden puutteiden tunnistaminen, jotka voivat olla huolestuttavia asiakkaiden tietojen suojaamisessa esimerkiksi tietomurroilta. Tarkoituksena on tunnistaa, analysoida ja arvioida mahdolliset uhat. Tämän jälkeen yritys voi suunnitella yleisen toimintamallin tietojen suojaamiseksi. Samalla tavalla kuin yritys vaihtaa fyysisiä lukkoja toimitiloissaan tulee tietosuojalukot olla kunnossa. Riskejä ovat muun muassa heikot suojausmekanismit kuten salasanat, huolimattomuus ja hakkerit. Tietovuoto ja tietosuojaloukkaus ovat mahdollisia suojauksen pettäessä. Julkisuudessa tällä hetkellä laajasti esillä olleen Psykoterapiakeskuksen johto on esimerkiksi asetettu rikosoikeudelliseen vastuuseen tietovuodosta.

Mahdollisia seurauksia yritykselle suojauksen pettäessä on:

 • Taloudelliset haitat, kuten sanktiot tai sakkorangaistukset
 • Mainehaitat ja brändin arvon lasku
 • Tyytymättömiä asiakkaita
 • Asiakkaiden menetys

Riskikartoituksen vinkit

Riskienkartoitus edellyttää, että kaikki yrityksesi osastot tarkastelevat tarkasti tietojaan. Mitä tietoja heillä on, miten niitä käsitellään ja mitä tapahtuisi, jos ulkopuolinen pääsisi tietoihin käsiksi. Mieti miten kyberrikolliset ja työntekijät voivat vaarantaa yrityksesi arkaluonteisia tietoja.

Tässä muutamia vinkkejä, joilla pääset alkuun:

1. Kartoita yrityksesi tiedot

Kartoita, mistä kaikki yrityksesi henkilötiedot ovat peräisin, miten ne on dokumentoitu ja mitä teet tiedoilla. Tunnista, missä tiedot sijaitsevat, kenellä on pääsy niihin ja voiko tiedot vuotaa.

2. Selvitä, mitä tietoja sinun on säilytettävä

Älä säilytä sen enempää tietoja kuin on tarpeellista ja poista kaikki tiedot, joita et käytä. Jos yrityksesi on kerännyt paljon dataa ilman todellista hyötyä, nyt on aika pohtia, mitkä tiedot ovat tärkeitä yrityksellesi.

Kysy itseltäsi puhdistusprosessin aikana:

 • Miksi juuri arkistoimme nämä tiedot sen sijaan, että vain poistaisimme ne?
 • Miksi tallennamme kaikki nämä tiedot?
 • Mitä yritämme saavuttaa keräämällä esimerkiksi nämä henkilötiedot?
 • Onko taloudellinen hyöty suurempi suojattujen tietojen pitämisessä kuin poistamisessa?

3. Ota turvatoimenpiteet käyttöön

Ota käyttöön suojatoimet, jotta tietoturvaloukkaukset voidaan estää. Tämä tarkoittaa tietoturvatoimien käyttöönottoa tietoturvaloukkauksilta ja nopean toiminnan ilmoittamista henkilöille ja viranomaisille, jos tietoturvaloukkaus tapahtuu.

Tarvitsetko apua?

Eikö aika tai osaaminen riitä? Me tarjoamme riskienkartoituspalvelua. Voimme auttaa yritystäsi tunnistamaan ja analysoimaan riskit. Ydintoimintaamme kuuluu prosessien suoraviivaistaminen ja selkeän toimintasuunnitelman tuottaminen. Me olemme täällä tukemassa liiketoimintaasi. Järjenkäyttö on aina sallittua ja usein tarvittavat toimenpiteet voivat olla hyvin pieniä.

Schrems II – Muutos joka koskettaa sinua

Schrems II – Muutos joka koskettaa sinua

Mikä on Schrems II?

 • Euroopan unionin tuomioistuin antoi 16. heinäkuuta 2020 tuomion, jonka mukaan EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Data Privacy Shield -sopimus mitätöitiin. Monet yritykset luottivat tähän sopimukseen mm. siirtäessään tietojaan Yhdysvaltojen ja EU:n välillä.
 • Päätöksen seurauksena henkilötietojen siirrot Euroopan talousalueen ulkopuolelle edellyttävät aiempaa kattavampaa riskiarviointia ja mahdollisia lisätoimia. 
 • Henkilötietojen käsittelyllä EU alueen ulkopuolella tarkoitetaan tilannetta, jossa tiedot on tallennettu EU alueen ulkopuolelle ja lisäksi tilannetta, jossa EU alueen sisälle tallennettuun tietoon pääsee etäyhteydellä EU alueen ulkopuolelta. 
 • Tämä tuomio tuli myöhemmin tunnetuksi puhekielenä Schrems II, joka on nimetty Max Schremsin, aktivisti ja asianajajan mukaan, joka aloitti tämän juridisen taistelun Privacy Shield sopimusta vastaan.

Mitä nyt?

 • Päätöksestä on nyt kulunut lähes kaksi vuotta. Eurooppalaisten yritysten on suoritettava yksilölliset arvioinnit jokaisesta tiedonsiirrosta EU alueen ulkopuoliseen maahan varmistaakseen vaatimustenmukaisuuden. Käytännössä tämä tarkoittaa DPIA ja TIA tiedonsiirtoja koskevaa riskiarviointia.
 • Schrems II päätöksen huomiotta jättäminen voi aiheuttaa yrityksille massiivisia seuraamuksia ja sanktioita.
 • Operatiiviset toimenpiteet eivät ole kiellettyjä; datan siirtäminen, sähköpostimarkkinointi tai HR-järjestelmän käyttö ovat täysin sallittuja, mutta yritysten pitää miettiä mitä työkaluja he voivat käyttää.

Suomalaiset yritykset saattavat siirtää valtavia määriä tietoa koko ajan kaukaisille palvelimille. Pilvipalveluiden avulla säilytetään esimerkiksi dokumentteja, valokuvia, videoita, kalenterimerkintöjä ja muita tiedostoja. Monet yritykset saattavat myös käyttää Yhdysvalloissa sijaitsevan yrityksen tarjoamaa työkalua vaikkapa sähköpostimarkkinointiin.

Pilvipalveluiden etuina ovat usein joustavuus ja nopeus. Käyttäjä pääsee lähes mistä tahansa kätevästi käsiksi tietoon, jota on helppo siirrellä ja tarvittaessa jakaa muille. Yritykset myös usein ajattelevat tekevänsä kustannussäästöjä, kun valitsevat esimerkiksi edullisen ja tunnetun työkalun joka toimii pilviteknologialla. Helppouden takana voi kuitenkin vaania vaara, jos palvelu sijaitsee Yhdysvalloissa ja ei oteta huomioon Schrems II päätöksen vaikutuksia. Schrems II päätöksen huomiotta jättäminen voikin aiheuttaa yrityksille massiivisia seuraamuksia ja sanktioita.

Yhdysvaltain tietosuojalainsäädäntö ei vastaa Euroopan tasoa

Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä oli aikaisemmin henkilösuojasopimus nimeltään Safe Harbor. Safe Harbor sopimuksen ollessa voimassa yritykset pystyivät helposti siirtämään tietojaan Eurooppalaisen tietosuojalain mukaisesti. Eurooppalaisten henkilötietoja voitiin käsitellä lain mukaisesti Yhdysvalloissa ja toisin päin. 

Safe Harbor sopimus kuitenkin mitätöitiin vuonna 2015 ja seuraavana vuonna sen tilalle tuli sopimus nimeltä Data Privacy Shield. Kuitenkin jo heinäkuussa 2020 Privacy Shield sopimus henkilötietojen luotettavasta käsittelystä kumottiin, koska Itävaltalainen lakimies ja oikeusaktivisti nimeltä Maximilian Schrems haastoi Privacy Shield sopimuksen. Tuli ilmi, että Yhdysvaltain lainsäädäntö mahdollistaa viranomaisten pääsyn tarvittaessa Yhdysvalloissa sijaitsevaan henkilötieto dataan.

Tämän jälkeen tietosuojalainsäädännön osalta on todettu eri dokumenteissa, että Yhdysvaltain tietosuojalainsäädäntö ei ole riittävällä tasolla verrattuna Eurooppalaiseen GDPR:ään. Tästä johtuen henkilötietojen käsittely yhdysvaltalaisten toimijoiden osalta ei siis ole eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön mukaista eikä sitä kautta hyväksyttävää.

Myös EU:n sisällä tietosuojalainsäädäntö ja tietosuojan taso on erilainen.

Euroopan sisällä nykytilannetta tulkitaan eri tavoin, koska eri maiden lainsäädännöt ovat erilaisia. Myös erilaisia päätöksiä on tehty pitkin Eurooppaa mm. Tukholman kaupunki teki muutaman kuukauden takaisen päätöksen, jossa he totesivat etteivät voi käyttää Microsoft 365 palvelua, Ranska totesi keväällä 2022, että Google Analyticsin käyttö rikkoo tietosuojalainsäädäntöä ja Saksassa Baijerin osavaltion tietosuojaviranomainen on todennut uutiskirjepalvelu Mailchimpin laittomaksi Schrems II -tuomion myötä.

Kolme toimintamallia

Privacy Shield ei ole ollut voimassa nyt lähes kahteen vuoteen. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja miten tämä vaikuttaa yrityksen operatiivisiin toimintoihin? Tarkoittaako tämä sitä että, yhdysvaltalaisia pilvi- tai SaaS (Software-as-a-Service) palvelutoimittajia ei voi enää käyttää? Olemme listanneet alle kolme mahdollista toimintamallia:

 1. En tiedä, enkä aio tehdä asialle mitään:
  Miksi en voisi jatkaa tai ottaa palveluita käyttöön, koska kaikki muutkin niin tekevät? Naapurin Sepollakin tämä toimii vallan mainiosti, ainakin kaiman kummin mukaan. Jatkan entiseen malliin Schrems II sopimuksesta välittämättä. Otan siis riskin.

 2. Pienennän riskiä:
  Kartoitan riskini ja jatkan joidenkin yhdysvaltalaisten palvelujen tarjoajien käyttöä, mutta teen toimenpiteitä, jolla pienennän tietoturvariskiä. Teen mm. erilaisia teknisiä suojatoimenpiteitä suojellakseni dataani. Tarvittaessa lisään tai korvaan palveluita myös eurooppalaisilla ja suomalaisilla työkaluilla.

 3. Pelaan täysin varman päälle:
  Poistan kaikki yhdysvaltalaiset palvelujentarjoajat ja käytän pelkästään eurooppalaisia tai suomalaisia työkaluja. Luulo ei ole tiedon väärti.

Ei toimintojen kieltämistä vaan henkilötietojen suojaamista!

Itse operatiiviset toimenpiteet eivät ole kiellettyjä; datan siirtäminen, sähköpostimarkkinointi tai HR-järjestelmän käyttö ovat täysin sallittuja. Riskialtista on kuitenkin käyttää yhdysvaltalaista palvelujen tarjoajaa toimenpiteisiin, jossa liikkuu henkilötietoja, koska silloin rikotaan tietosuojalainsäädäntöä. Esimerkiksi myös yhdysvaltalainen laskentatyökalu voi olla täysin laillinen, jos sen alaisuudessa ei käsitellä henkilötietoja.

Kartoitetaan riskit yhdessä

Sinulle on tärkeää tunnistaa liiketoimintasi riskit ja varmistaa, että yrityksesi toimii tietosuojalain mukaisesti oikeilla työkaluilla. Varmista, ettet tee turhaa työtä valitsemalla tai kouluttamalla henkilökuntaa uusiin työkaluihin, jotka ovat tietosuoja lainvastaisia.

Riskejä, joita saatat kohdata:

 • Mainehaitta ja brändin arvon lasku
 • Tyytymättömät asiakkaat, jotka ovat huolissaan tietosuojasta
 • Tietovuoto ja tietosuojaloukkaus
 • Kaikki riskit voivat johtaa asiakkaiden menetykseen, sanktioihin tai sakkorangaistuksiin!

Mieti seuraavia kohtia:

 • Miten tieto yrityksessäsi kulkee?
 • Mitä palveluita ja työkaluja on käytössä, mikä on niiden rooli sekä mahdolliset riskit?
 • Mitä muita palveluita tai työkaluja voitaisiin käyttää?

Jos kaipaat apua kartoitukseen suosittelemme sinulle meidän Schrems II työpajaa, jossa vastaamme yllä oleviin kysymyksiin. Katsomme yhdessä yrityksesi tiedonkulun, käytetyt palvelut ja työkalut sekä kartoitamme riskit. Työpajasta syntyy käytännön suunnitelma, jota yrityksesi voi turvallisesti noudattaa.

Tilaa kevyt Schrems II työpaja tästä!

Eettinen ja arvoperäinen toiminta on nykypäivänä entistä tärkeämpää jokaisen yrityksen maineen kannalta. Muista suojella omaa sekä asiakkaidesi dataa. GDPR ei ole katoamassa tai menossa pois – tämä on vasta ensimmäinen kierros, joten mukaan kannattaa hypätä jo nyt!

Selviydytään yhdessä Schrems II:n aiheuttamista haasteista!


Takkatulikeskustelua Huttusen kanssa tietosuojasta ja -turvasta

Kansainvälistä tietosuojapäivää vietettiin 28.1. Ajankohtaisia aiheita käytiin viikolla ja lisäksi otimme haastatteluun yritysturvallisuuden parissa vuosia toimineen konsultti Hannu Huttusen HPH Consultingistä. GDPR Techiltä keskustelussa mukana oli konsultti Juha Sallinen, ja teemoina sopivasti tietosuoja sekä tiedonhallinta.

Järjestimme yhteistyössä Tutkimusvoiman kanssa viime vuoden lopulla kyselyn, jolla kartoitimme organisaatioissa toimivien ihmisten käsitystä GDPR:stä, EU:n tietosuoja-asetuksesta. Yllättävän moni piti asetuksen mukanaan tuomaa muutosta hyvänä: kyselyssä yli 70 % vastaajista koki luottamuksensa kasvaneen henkilötietojen käsittelyyn.

Juha: Tietosuojaan liittyy saumattomasti yritysturva. Olemme muun muassa projekteissamme huomanneet, että etenkin PK-yrityksistä puuttuu riskienhallinta – tai ainakaan riskejä ei ole tunnistettu. Usein projektien jälkeen huomataan, että GDPR-projekti on samalla parantanut yritysturvallisuutta, esim. toimitilojen suojauksien osalta. Tuntuu oudolta, että vielä 2020-luvulla tällaiset asiat eivät ole kunnossa.

Mitä mieltä Hannu olet, mistä tämä johtuu: otetaanko yrityksissä tarpeettomia riskejä?

Hannu: Kun mietitään nykyistä maailmankuvaa ja miten kansainvälinen yrityksiin kohdistuva rikollisuus on rantautunut myös Suomeen, ihan kotimaisinkin voimin, on outoa miten yritykset eivät suhtaudu asiaan vakavasti. Erityisesti siksi, että viranomaiset ovat viime vuosina varoittaneet aktiivisesti lisääntyvästä yritysrikollisuudesta, joten asia ei ole voinut mennä silmien ja korvien ohi.

Kyllä, tarpeettomia riskejä otetaan luvattoman paljon.

Kun olen kysellyt yrityksiltä, miksi riittävään riskienhallintaa ei nähdä tarpeen panostaa, edelleenkin useimmiten vastauksena on, ettei ennenkään ole sattunut mitään tai että yrityksen toiminta on niin pientä/huomaamatonta, ettei se kiinnosta ketään. Ristiriitaista tuosta tekee sen, että miten yritys edes kykenee huomaamaan niihin kohdistuneet rikokset, jos niiden havainnointiin ei ole mitään suunnitelmallisia keinoja ja varautumista.

Juha: Tietosuojalainsäädäntö on aika uutta ja ymmärrän siksi, että riskejä henkilötiedon suojalle ei osata oikein tunnistaa. Kyselyssä tuli esille kuitenkin sekin, että ihmiset ovat aika laajasti huolissaan omien henkilötietojensa käsittelystä, sillä yli 40 % oli huolissaan tietojen päätymisestä rikollisille. Vaikka Suomessa joka vuosi päätyy jopa potilastietoja roskiin ja kaatopaikalle, ajatellaan ”ei tämä varmaan juuri minulle satu”. Eräässä koulutuksessa tuli esiin yrittäjä, joka halusi pystyttää verkkokaupan mahdollisimman helposti ja halvalla kysyen ”mitkä ovat GDPR:n minimit”, joilla pääsee liikkeelle. Kun puhuin verkkorikollisuudesta sekä erilaisista automaateista, joissa kuka tahansa voi jäädä ”alle”, niin selkeästi puhuttiin eri kieltä. Nopeasti ja halvalla, laadusta ja riskeistä viis.

Osasyy näihin riskeihin, mitä me näemme mutta moni ei, on ehkä se, että puhumme eri kieltä eikä ehkä osata tuoda liiketoiminnalle hyötyjä uhkien sijaan. Mitä olet tästä mieltä?

Hannu: Tämä on mielenkiintoinen kysymys, enkä tiedä onko siihen selkeää vastausta? Varmasti yksi syy on eri kielen puhuminen, mutta varmasti myös ymmärtämättömyys siitä, miten luvattomasti hankittua tietoa voidaan hyödyntää tiedon luvallisen haltijan/omistajan haitaksi. Tieto on valtaa ja myös arvokkainta kauppatavaraa, vaikka se kuulostaakin kliseeltä.

Rikolliset ovat entistä kekseliäämpiä tiedon hyödyntäjiä. Tietoyhteiskunnassa tietoa voidaan käyttää materiaalisen omaisuuden hankintaan, jolloin esim. henkilötiedot ovat tavallaan valuutta, jolla tuota omaisuutta hankitaan. Näin yhdistetään vanhan ajan rikollisuus, jolloin omaisuutta hankittiin tekemällä murtoja, nykyaikaan hankkimalla omaisuutta hyödyntämällä tietoa, esim. henkilötietoja verkkorikollisuudessa, jolloin ei tarvitse lähteä kylmään yöhön murtokeikalle.

Juha: Kiitos Hannu keskustelutuokiosta. Yritysturvallisuuteen liittyvissä asioissa kannattaa hoitaa asiantuntijan kanssa: otapa yhteyttä Hannu Huttuseen.

Tietosuoja-asioissa niin me kuin verkostomme voimme auttaa!

Vuoden 2021 tietosuojavaikuttaja on Ari Andreasson

Wakarun ja GDPR Techin järjestämässä GDPR-päivässä on kuultu vuosien aikana monta erinomaista puhujaa. Vuonna 2021 neljättä kertaa pidetyssä GDPR-päivässä nostettiin ensimmäistä kertaa esiin vuoden tietosuojavaikuttaja. Hän on Tampereen kaupungin tietosuojavastaava, tietosuojakirjailija Ari Andreasson.

 • Tietosuoja-asetusta tulkitaan usein väärin ja liiankin kirjaimellisesti. Tästä syystä haluamme nostaa esiin valtakunnallisia toimijoita, jotka osaavat tulkita asetuksen vaatimuksia organisaatioiden todellisuus huomioiden. Ari Andreasson on tunnettu asiantuntevista, ajankohtaisista ja selkeistä esityksistä myös vaikeimmista tietosuoja-asetuksen soveltamisen osista. Tästä syystä on ilo valita hänet vuoden tietosuojavaikuttajaksi, sanoo GDPR Techin perustaja ja toimitusjohtaja Juha Sallinen.

Tampereen kaupungin tietosuojavastaavana toimiva Ari Andreasson tuo esille käytännön toimien tarpeellisuuden tietosuojatyön jalkauttamisen kautta. Hän osallistuu kansallisiin työryhmiin vaikuttaen tietosuoja-asiantuntijana myös valtakunnallisella tasolla. Sivutoiminen kirjoittaminen on tuottanut useita käytännön oppaita kokemuksista niin johdolle kuin tietosuojavastaaville. 

Ari on myös toinen OpiTietosuojaa.fi verkkosivuston perustajista. Sivusto toimii tietosuojavastaavien verkostoitumispaikkana, niin yksityisen kuin julkisen toiminnan linkkinä. Hän on tunnettu asiantuntevista, ajankohtaisista ja selkeistä esityksistä myös vaikeimmista tietosuoja-asetuksen soveltamisen osista.

Ari Andreassonissa asetus kohtaa käytännön toimet: onkin ilo onnitella vuoden 2021 Tietosuojavaikuttajaa. Ari on vastaanottanut asianmukaisen pokaalin Tampereella joulukuun alussa.

GDPR-päivä on kerran vuodessa pidettävä tietosuojaan keskittynyt seminaaripäivä. Puhujat valitaan tarkasti päivän teemaan sovittaen.