Puolikkotie 8, 5.krs, 02230 Espoo (Regus office)

+358-40 5666 900 sales@gdprtech.com

GDPR Tech – Ymmärrä kokonaisuus

EU:n tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n (General Data Protection Regulation) soveltaminen aloitetaan kahden vuoden siirtymäajan jälkeen 25.5.2018. Asetuksen piirissä ovat kaikki organisaatiot ja yritykset, jotka käsittelevät EU:n kansalaisten henkilötietoja tai henkilötietoja EU:n alueella. GDPR:ssä oleva sääntely tiukentaa sekä tarkentaa, mm. mitä tietoja saa tallentaa, miten tietoja käsitellään ja miten tiedon elinkaarta käsitellään.

GDPR koskee myös olemassa olevan tiedon käsittelyä sekä tallennusta, ei siis pelkästään uutta digitaalista aineistoa. Käytännössä huomioon tulee ottaa neljä suurta kokonaisuutta:

  • Regulaatio, eli mitä pitää tehdä
  • Prosessit, viestintä ja sovellukset
  • Tietoturva
  • Tiedonhallinta

Haluamme auttaa asiakkaitamme ymmärtämään EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset ja mahdollistaa niiden toteuttamisen käytännössä. Tarjoamme asiakkaan tarpeisiin sopivat tiedonhallinnan työkalut, tietoturvan sekä erilaisia kursseja ja koulutuksia, jotta toimiminen EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimalla tavalla onnistuu mahdollisimman helposti.