Miten mitata tietosuojakoulutuksen vaikutusta ja kustannustehokkuutta organisaatioissa?

Tietosuojakoulutusten merkitys organisaatioille on avainasemassa alati kehittyvässä lain säädännössä ja liiketoimintaympäristössä. Koulutusten kustannuksista ja vaikutuksista huolehtiminen on äärimmäisen tärkeää, mutta myös modernien ratkaisujen, kuten verkko-oppimisen hyödyntäminen voi tuoda organisaatiolle uusia mahdollisuuksia menestyä GDPR:n aikakaudella. Juha Sallinen Kouluttaja GDPR Tech

Koulutus – se kauan keskusteltu aihe, joka on kuin kaksiteräinen miekka organisaatioiden arjessa. Koulutuksia tulee järjestää, jotta henkilökunnan ammattitaito pysyy ajan tasalla sekä kehittyy, mutta moni organisaatio pohtii miten ja kuinka usein koulutuksia tulisi järjestää? Mikä on se tavoitetaso, jolle esimerkiksi koko henkilöstön koulutuksilla pitäisi päästä ja miten sitä mitataan? Entä miten voisi arvioida koulutuksen vaikutusta suhteessa kustannuksiin? Kokenut kouluttaja, konsultti ja yrittäjä pohdiskelee nyt, kuinka esimerkiksi GDPR Techin järjestämät koulutukset ovat todella vaikuttaneet organisaatioiden henkilökunnan osaamiseen ja mikä koulutusten todellinen arvo on.

Aseta selkeät tavoitteet

Kouluttajana on hienoa saada hyvää palautetta koulutusten jälkeen ja kuulla, että asiakasorganisaatio on tyytyväinen koulutukseen tai että organisaatiossa on oivallettu jotain uutta: ”Koulutuksen jälkeen istuimme alas ja mietimme tietosuojan osalta, miten prosesseja pitäisi muuttaa organisaatiossamme turvallisemmiksi”. Ideaali tilanne olisi kuitenkin, että tietäisimme henkilökunnan lähtötason ja voisimme verrata oppimista ennen ja jälkeen koulutuksen. Nimittäin jo pienellä kyselyllä voimme todentaa oppimista ja koulutuksen suoraa vaikutusta henkilökunnan osaamiseen.

Suosittelemme, että heti alkuun organisaatio valitsee tavoitetason, joka halutaan saavuttaa esimerkiksi tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä. Eri henkilökunnan jäsenille on myös hyvä olla eri tavoitteet. Esimerkiksi johdolle ja esihenkilöille on usein järkevää järjestää täsmäkoulutuksia, jotka auttavat ymmärtämään syvällisemmin tietosuojaan liittyviä vastuita ja velvoitteita. On myös suositeltavaa, että esihenkilöillä on laajempi ymmärrys aiheesta, jotta he osaavat asian tiimoilta tukea muuta henkilökuntaa ja vastata aiheeseen liittyviin mahdollisiin käytännön kysymyksiin.

Mittaa koulutuksen vaikuttavuus

Teimme keväällä yhteistyökumppanimme kanssa parannuksia vuoden 2023 GDPR Tech koulutuksiin ja nyt sähköisissä koulutuksissamme mitataan aina lähtötilanne sekä lopputilanne. Näin saamme suoraa palautetta siitä, miten koulutus on vaikuttanut ja voimme raportoida tuloksia asiakasorganisaatioiden johdolle.

Eräässä tietosuojakoulutuksessamme lähtötason mittaus näytti seuraavalta:

Koulutuksen jälkeen osallistujien taso näytti parantuneen huomattavasti:

Mittaamisen ansioista voimme todeta tietosuojan osaamisen kohentuneen ja koulutuksen toimineen. Lisäksi koulutuksen ansioista voidaan puuttua suoraan sellaisiin asioihin, jotka mahdollisesti kaipaavat lisätäsmennystä.

Esimerkiksi organisaatio voi koulutuksen vastausten perusteella täsmentää omia ohjeitaan henkilökunnalle: ”Kiitos kaikille kurssille osallistuneille. Haluamme täsmentää, että toivomme kaikkien henkilökunnan jäsenten ottavan aina yhteyttä organisaation IT tukeen kollegan sijaan.”

Perinteinen vs. Verkko-Oppiminen

Mutta miten hoitaa laajemman henkilöstön koulutus? Perinteinen koulutus vaatii usein henkilöstön fyysistä läsnäoloa, tallenteiden käyttöä poissaolijoiden varalle ja vaikutus voi olla vaikeasti mitattavaa. Myös kustannukset ovat usein organisaatiolla suuria. Puolestaan verkko-oppiminen on osoittautunut huomattavan joustavaksi vaihtoehdoksi, koska voidaan varmistaa, että jokainen osallistuja voi liittyä koulutukseen itselleen sopivana ajankohtana. Verkko-oppiminen tarjoaa joustavuutta sekä selkeitä mittareita, kuten kurssin suoritusajan mittaamista ja mahdollisten testien tuloksia. Suuremmille tiimeille ja nykyaikaisille haasteille suosittelenkin moderneja ratkaisuja.

Esimerkki organisaation kustannukset

Otetaan esimerkiksi tähän 200 hengen organisaatio, jolle järjestetään tietosuojakoulutus. 20 hengen johdolle ja esihenkilöille pidetään oma täsmäkoulutus, jossa heille korostetaan muun muassa heidän vastuitansa sekä velvoitteita. Lopulle 180 työntekijälle pohditaan mikä koulutusmuoto olisi kustannustehokkain ja vaikuttavin? Erilaisten koulutusten vertailun lähtökohtana voisi toimia aika, joka työntekijällä menee suoritukseen ja koulutuksen kokonaiskustannus. Oletetaan, että työntekijän kustannus organisaatiolle on 60 €/h keskimäärin.

  • Koulutus A on ilmainen ja sen ilmoitettu kesto per osallistuja on noin 1,5 h. Työaika maksaa koulutus A:ssa 180 x (1,5 h x 60 €) = yhteensä 16 200 €.
  • Koulutus X on maksullinen 150 €/organisaatio ja sen ilmoitettu kesto on noin 3,5 h. Työaika koulutus X:ssä on hulppea – 180 x (3,5 x 60 €) = yhteensä 37 800 €.
  • Koulutus GDPR Tech:n yleinen tietosuoja koulutus on maksullinen 800 €/organisaatio + 40 €/hlö. Työaika koulutus GDPR Techissä on 180 x (0,5 x 60 €) = yhteensä 5 400 €.

Tämän perusteella voimme todeta, että verkkokoulutus tietosuoja-asioissa on varsin kustannustehokas ja toimiva ratkaisu.

Aika uudistaa tietosuojaan liittyvät koulutukset

Tietosuojakoulutusten merkitys organisaatioille on avainasemassa alati kehittyvässä lain säädännössä ja liiketoimintaympäristössä. Koulutusten kustannuksista ja vaikutuksista huolehtiminen on äärimmäisen tärkeää, mutta myös modernien ratkaisujen, kuten verkko-oppimisen hyödyntäminen voi tuoda organisaatiolle uusia mahdollisuuksia menestyä GDPR:n aikakaudella.

Asetetaan yhdessä tavoitteet ja mitataan koulutuksen vaikuttavuus. Harva työntekijä etsii itse aktiivisesti tietoa uusimmista tietosuoja tai tietoturva ohjeistuksista, joten tieto pitää tarjota helposti ja tehokkaasti. Tee digiloikka ja kouluta henkilöstösi kanssamme!

Ajankohtaista tietoa

Blogista löydät ajankohtaista tietoa, kiinnostavia artikkeleita sekä paljon yksityiskohtaista infoa liittyen tietosuojaan.

Lue myös nämä artikkelit

Jaa kirjoitus somessa

Pyydä tarjous palveluista