Tekoälyn, GPT:n ja Copilotin rooli tietosuojassa ja organisaatioiden tiedonhallinnassa

Tekoäly, tunnetaan myös nimellä AI tai tukiäly, on ollut olennainen osa monien arkipäiväistä elämää vuosien ajan, mutta ei kovin näkyvänä osana. Erilaiset tekoälyn sovellukset, kuten OCR (optical character recognition, joka muuntaa kuvat tekstiksi, ovat olleet käytössä jo pitkään. Kuitenkin varsinaisen tekoälybuumin aloitti helposti ohjattava ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer), joka toimii kehotteiden avulla. Sen yksinkertaistettu perusidea perustuu laajaan kielimalliin (Large Language Model, LLM), joka kerää valtavan määrän tekstiaineistoa ja oppii sen perusteella tunnistamaan tekstissä esiintyviä riippuvuuksia. Kun käyttäjä antaa kehotteen, esimerkiksi ”Voisitko tiivistää Suomen vuodenajat?”, kielimalli hakee tekstistä avainsanoja ja ymmärtää aiheen. Sisällön ymmärtäminen on yksi osa vastauksen tuottamista ja perustuu ennustukseen siitä, mitkä sanat ovat todennäköisimpiä seuraaviin sanoihin tai lauseisiin liittyen. Esimerkiksi alussa mainittu OCR, kuvasta tekstiksi tunnistaminen, toimii paljon rajatummalla toiminta-alueella ja on toiminnekohtainen sovellus.

Tekoälyn käytön turvallisuus ja tietoturvahaasteet

Julkisesti saatavilla olevat tekoälyt, kuten Google Bard, OpenAI:n ChatGPT ja monet muut, oppivat jatkuvasti käyttäjiensä syötteiden perusteella. Tämä tarkoittaa, että jos syötät tällaisiin palveluihin esimerkiksi taloudellisia tietojasi, on mahdollista, että ne tallentuvat järjestelmään ja voivat olla saatavilla muillekin. Tällaisia tietoturvahaasteita on esiintynyt useita kertoja, kuten Samsungin insinöörien tapaus, kun he pyysivät ChatGPT:tä analysoimaan ohjelmiston lähdekoodia. OpenAI, ChatGPT:n kehittäjäorganisaatio, muistuttaa käyttäjiä siitä, että arkaluonteista tai luottamuksellista tietoa ei tule jakaa ChatGPT:n kanssa. Käytön helppous ja esimerkiksi ChatGPT:n mahdollisuudet ohittivat Samsunginkin tapauksessa ohjeistukset ja tietoturvallisen käytön.

Tekoälyn avulla kuitenkin voidaan tehostaa rutiininomaisia töitä, suorittaa erilaisia testauksia ja saada tukea esimerkiksi ohjelmistokehitykseen. Kuitenkin lopputuloksen taso voi vaihdella suuresti eri sovelluksissa. Kuvien tuottamisessa on edelleen haasteita, esimerkiksi henkilön kädessä voi olla kuusi sormea ja kuvassa pyydetty teksti ”Yritys XYZ” saattaa näkyä epätarkkana tai virheellisenä.

Erityinen haaste LLM-kielimallien kohdalla liittyy siihen, millaisella aineistolla malli on koulutettu. Jos koulutusaineisto koostuu julkisesti saatavilla olevasta Internet-tietomassasta, se sisältää väistämättä myös virheellistä tai epätarkkaa tietoa. Tämä herättää pohdintaa siitä, mitä tapahtuisi, jos malli olisi koulutettu tai käyttäisi ainoastaan organisaation sisäistä tietoa?

Sisäiseen käyttöön tarkoitetut tekoälyratkaisut

Onko mahdollista rajoittaa kielimalli ja liittyvää tietoaineistoa vain sisäiseen käyttöön ja hyödyntää ainoastaan organisaation sisäisiä tietoresursseja? Tällaiset ratkaisut kehittyvät nopeasti ja esimerkiksi Microsoftin vastaus tähän haasteeseen on Copilot. Lisensoitu käyttäjä voi hyödyntää organisaation omaa dataa Copilotin avulla, mahdollistaen tehokkaat haut tiedoista ja datan uudelleenmuokkaamisen omiin tarpeisiinsa.

Kuva: Copilot 365 Fabrikam (lähde: How Copilot for Microsoft 365 works video, YouTube)

Sisäiseen tietoon liittyvät riskit: käyttöoikeudet, sisältö ja ajantasaisuus

Mitä tapahtuu, jos organisaation tiedonhallinta ei olekaan kunnossa? Voiko käyttäjä esimerkiksi päästä käsiksi tietoon, johon hänellä ei pitäisi olla pääsyä, jos pääsynhallintaa ei ole asianmukaisesti varmistettu? Vastaus on usein kyllä ja se on tarkoituksellista tässä tapauksessa, sillä tietoa on tarkoitus hyödyntää. Ongelmana on kuitenkin usein se, että käyttöoikeuksia ei ole varmistettu asianmukaisesti ja Microsoft 365:sta löytyy tarpeettomia pääsyjä tai käyttäjiä, jotka voivat kuulua jopa satoihin eri ryhmiin, mikä saattaa johtaa tahattomiin tietoturvariskeihin.

Entä jos tietoa on tallennettu väärään paikkaan? Esimerkiksi työtodistukset ovat päätyneet liikunnanohjaajien sivustolle HR-ohjelmiston sijaan. Hyvinvointialueet ovat eriytyneet ja dataa on jäänyt taakse, mukaan lukien potilaslistoja. Tai organisaation esittelyaineistossa on satoja henkilötunnuksia teknisen tiedonlinkityksen vuoksi. Myyntimateriaalin kansiosta löytyy myyjän avioliittoon liittyviä asiakirjoja, kuten avioehto ja testamentti. Valitettavasti nämä ovat vain muutamia esimerkkejä siitä, mitä löydämme organisaatioiden tietoaineistoista. Puhumattakaan tuhansista tai kymmenistä tuhansista dokumenteista sisältäen henkilötunnuksia.

Ja entäpä jos aineisto on erittäin vanhaa? Onko meillä edes käsittelyperustetta tällaiselle tiedolle? Monissa organisaatioissa on ohjeita siitä, kuinka vanhaa tietoa saa säilyttää. Ongelmana on kuitenkin se, että näitä ohjeita ei usein valvota tai hallita asianmukaisesti. Niinpä esimerkiksi palkkalaskelmia voi olla tallennettuna vuodesta 1991 lähtien ja ne ovat yhä saatavilla. Tai yhteystietolista voi olla peräisin yli 30 vuoden takaa.

Organisaation tiedonhallinnan tehostaminen: toimenpiteet, vinkit

Varmista, että organisaatiossasi olevat tiedot ovat ajan tasalla ja asianmukaisesti suojattuja. Ota myös huomioon, että tiedon tallennusaikataulu vastaa suunniteltua. Tässä tiivistettynä toimenpiteet, joita sinun kannattaa seurata:

  1. Ymmärrä tiedostojen nykyiset käyttöoikeudet.
  2. Varmista käyttäjäryhmät ja niiden pääsyoikeudet.
  3. Tarkista erityisesti henkilökohtaisten tietojen tallennus ja aloita tiedonhallintatoimet, mukaan lukien tarpeettoman tiedon poistaminen tai arkistointi.
  4. Käy läpi mahdolliset tekijänoikeuslain vastaiset videot tai muut mediat ja poista ne.
  5. Raportoi mahdolliset vakavat poikkeamat organisaation tietosuojavastaavalle tai tarvittaessa kansalliselle Tietosuojavaltuutetun toimistolle.
  6. Korjaa havaitut poikkeamat ja varmista niiden korjaaminen.
  7. Laadi tiekartta, joka perustuu organisaatiosi nykytilanteeseen ja suunnittele tiedonhallinnan toimenpiteet seuraaville vuosille.
  8. Poista tarpeeton tietoaineisto.
  9. Ota toimet osaksi normaaleja prosesseja ja jatka niiden hallintaa
  10. Pidä organisaation yksiköt, johto ja tietosuojavastaava tietoisina prosessimuutoksista.

Copilot for Microsoft 365 – toimenpiteet ennen käyttöönottoa työpaja

Lisäksi voit helpottaa toimia tilaamalla GDPR Techin ”Copilot ja AI Microsoft 365 ympäristössä – kartoitus ja toimenpiteet ennen käyttöönottoa” -työpajan.

Kysy lisätietoja tästä!

GDPR Tech sponsoroi suomalaisia laskettelijanuoria – unelmista totta

Haastattelussa Max ja Saana

GDPR Tech haluaa tukea suomalaisissa nuoria urheilijoita ja tällä kertaa sponsoroinnin kohteeksi valittiin kaksi lupaavaa suomalaista laskettelijaa, Max ja Saana. Nuorten sponsorointi ja tukeminen mahdollistaa nuorten urheilijoiden unelmat laskettelun parissa. GDPR Techin toimitusjohtaja Juha, joka itsekin on intohimoinen mäenlaskija, kertoo, että nuorten tukeminen on heille sydämen asia. Tässä haastattelussa Max ja Saana kertovat heidän matkastaan ja tavoitteistaan laskettelun parissa.

Kuvassa: Saana Heikkinen

Miten päädyitte laskettelun pariin ja miten intohimonne lajiin alkoi?

Max: ”Aloin jo nuorena laskemaan – äiti ja isä ovat tuoneet minut mukanaan rinteisiin, koska koko perhe harrastaa laskettelua. Jäin sille tielle ja laskettelu on nyt pysyvä osa elämääni.

Saana: ”Äitini on lasketellut vapaa-ajallaan koko elämänsä ja minut vietiin ensimmäistä kertaa rinteeseen jo 1-vuotiaana. Äitini kaverin lapset harrastavat myös, joten se oli tuttu juttu meille. Nykyään treenaan Rukan Alppikoulun kanssa Kuusamossa.”

Millaisia ovat olleet tähänastiset suurimmat saavutuksenne laskettelussa?

Max: ”Joka kerta, kun pääsen mäkeen, on ilon hetki. Isoja saavutuksia laskettelun parissa on esimerkiksi Freestylehiihdon half pipen SM-kultamitali ja viime vuonna sain pronssia sekä slopestylesta että big airista.”

Saana: ”Minulle toi voimaa ja onnistumisen tunteen, kun vuonna 2021 Levillä SM-kisoissa ensimmäinen laskuni epäonnistui, mutta toisella yrityksellä olin neljänneksi nopein. Valitettavasti vuonna 2022 koin loukkaantumisen, mutta nyt olen päässyt kokemaan onnistumisen tunteita ja joka viikko treeneissä. Voimatasot ovat nousseet ja laskeminen sujuu jo nopeammin.”

Miten olette valmistautuneet ja harjoitelleet tullaksenne paremmiksi laskettelijoiksi?

Max: ”Ohjattua treeniä minulla on kahdesti viikossa, mutta laskettelen lähes joka päivä. Osallistun Moebius Freestylen-ohjattuihin treeneihin, joissa saan vinkkejä ja neuvoja siitä, mitä ja miten kannattaa harjoitella. Talvisin osallistun myös Ruka Freeski Academy -yläkoululeireille, jotka tarjoavat valmennusta paremmissa rinteissä. Kilpailuihin valmistautuessa en tee treenejä eri tavalla, vaan keskityn oppimaan uusia asioita ja varmistamaan, että osaan vanhat temput todella hyvin.”

Saana: ”Fysioterapeutti laatii minulle viikko-ohjelman, joka vaihtelee paljon. Kilpailukauden ulkopuolella keskityn voimaharjoitteluun ja nopeuden parantamiseen. Treenaan 5–6 kertaa viikossa ja 1–2 kertaa päivässä. Teen siis yhteensä 6–10 treeniä viikossa, joista 4–5 on rinteessä. Onnistumiset ovat minulle suuri motivaatio ja rakastan sitä, mitä teen – siksi jaksan treenata.”

Minkälaiset ovat tavoitteenne ja unelmanne laskettelun suhteen tulevaisuudessa?

Max: ”Tällä kaudella tavoitteenani on osallistua erilaisiin kisoihin muun muassa Ruotsissa. Toivon myös pääseväni eurooppalaisiin kisoihin ensi kaudella.”

Saana: ”Tällä kaudella tavoitteenani on suoritusvarmuus kisoissa, näyttää omaa hyvää tekemistäni ja kasvattaa luottoa omaan suoritukseeni. Unelmani tulevaisuudessa on päästä maajoukkueeseen ja mennä vieläkin pidemmälle.”

Mitä neuvoja antaisitte nuorille, jotka unelmoivat laskettelun ammattilaisuudesta?

Max: ”Tärkeintä on, että laskettelee ja nauttii siitä. Ei tarvitse koko ajan yrittää oppia uusia temppuja, vaan vanhoja temppuja kannattaa harjoitella hyvin. Vaikka ei asuisi lähellä suuria laskettelukeskuksia, kannattaa silti käydä rinteillä. Laskeminen kavereiden kanssa ja toistenne tukeminen voi auttaa saavuttamaan parempia tuloksia.”

Saana: ”Sinun on uskottava omaan tekemiseesi. Elämässä ja urheilussa tulee vastoinkäymisiä, mutta niistä selviää, kun oma pää on kunnossa ja sinulla on oikeat ihmiset ympärilläsi. Pikkuhiljaa kaikki palaset loksahtelevat paikoilleen, ja oma tekeminen kehittyy. Usko itseesi.”

Miten tuki GDPR Techiltä on vaikuttanut uraanne ja elämäänne yleisesti?

Max: ”Sponsorointi on ollut iso apu, sillä laskettelu on kallis laji ja varusteisiin kuluu paljon rahaa. Nyt GDPR Techin tuen ansiosta minulla jää enemmän mahdollisuuksia esimerkiksi ulkomaan kilpailuihin.”

Saana: ”Sponsorointi ja siten myös GDPR Techin tuki tekee koko lajin mahdolliseksi. Ilman sponsoreja ja tukea ei olisi mahdollista harrastaa ja tehdä sitä, mitä rakastaa.”

Kuvassa: Max Sallinen

Lisäksi, kun kysyimme Maxilta ja Saanalta tietosuoja-asioista, he kertoivat asian olevan, jota kuinkin tuttu heille. Molemmat painottivat muun muassa turvallisesta verkossa toimimisesta ja Saana kertoi salasanojen sekä kaksivaiheisen tunnistuksen tärkeydestä.

GDPR Tech on ylpeä voidessaan tukea Maxin ja Saanan unelmia laskettelun parissa. He ovat loistavia esimerkkejä nuorista, jotka ovat omistautuneet intohimoisesti lajiinsa ja joilla on kirkkaat tavoitteet tulevaisuudessa. Toivotamme Maxille ja Saanalle tsemppiä ahkeraan harjoitteluun sekä hyvää menestystä kisakauteen!

Laita kumpikin urheilija Instagramissa seurantaan:

Max Sallinen

Saana Heikkinen