GDPR tulee – Tässä tarkistuslista

GDPR tulee - Tässä tarkistuslista

GDPR astuu voimaan tällä viikolla. Kaksi vuotta valmistautumisaikaa käytetty. Yleinen tietosuoja-asetus, eli GDPR, määrittelee tietojenkäsittelyä tarkemmin kuin aiemmin. Mitä kaikkea nyt olisikaan pitänyt tehdä? Tietosuojavaltuutetun toimisto ohjeistaa tekemään ainakin nämä:

▪ Käsitteletkö suuria määriä henkilötietoja – varmista ja nimitä organisaatioosi tietosuojavastaava.

▪ Kuvaa ja dokumentoi miten organisaatiossasi käsitellään henkilötietoja. Käy läpi kaikki henkilötietojen käsittelyn vaiheet keräämisestä hävittämiseen ja dokumentoi ne.

▪ Varmenna millä perusteella organisaatiosi käsittelee henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelylle on oltava aina laista löytyvä peruste. Huomaa, että käsittelyn edellytyksen ei kaikissa tapauksissa tarvitse olla suora lupa henkilöltä.

▪ Millaisia riskejä henkilötietojen käsittelyyn liittyy organisaatiossasi? Selvitä miten riskejä voitaisiin minimoida (tai poistaa joissain tapauksissa kokonaan).

▪ Valmistaudu rekisteröityjen pyyntöihin. Päivitä prosessit tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisiksi. Onko yrityksesi jo kyvykäs löytämään tietyn henkilön tiedot pyydettäessä?

▪ Huolehdi tietoturvasta. Valmistaudu ilmoittamaan henkilötietojen tietoturvaloukkauksista.

▪ Tarkista toimittajiesi ja kumppaniesi sopimukset vastaamaan asetuksen puitteita, myös mahdollisten korvausvastuiden osalta.

▪ Määrittele organisaation johtava valvontaviranomainen, jos organisaatiosi toimii usean EU:n jäsenmaan alueella.

▪ Jos käsittelet ala-ikäisten tietoja, selvitä, miten organisaatiosi on huomioitava lasten erityisasema.

GDPR Techin PK-paketti vastaa kokonaisuutena pääosaan yllämainituista. Se on kiihdytyskaista asetuksenmukaiseen toimintaan todennettuna ja dokumentoituna. Tilaa nyt, varsinkin jos GDPR-projektisi on vielä aloittamatta!