Tietosuojatutkimuksen taustatiedot 2021-2022

Kyselytutkimus toteutettiin sähköisenä lomakekyselynä, jonka linkkiä jaettiin sähköpostitse ja sosiaalisessa mediassa vuosina 2021 ja 2022. Vuoden 2021 kyselyn osalta saatiin 56 vastausta ja vuoden 2022 osalta 102 vastausta. Kumpanakin vuonna vastausaikaa oli noin kaksi kuukautta eikä vastaajia profiloitu. Tuloksia käsitellään tutkimusraportissa ainoastaan tilastollisina joukkoina, eikä yksittäisen vastaajan vastauksia ole pääteltävissä tuloksista. Kyselykutsuihin liittyvät personointitiedot hävitetään järjestelmästä kolmen kuukauden kuluessa.

Valinta- ja arvosanakysymykset raportoidaan kuvaajina. Avoimien kysymysten omasanaiset vastaukset löytyvät listattuna ja niistä on tehty tutkimusraporttiin joitakin nostoja.

Vastaajien taustatiedot

Vastaajien osalta organisaatioiden kokoluokan jakauma oli molempina vuosina hyvin samankaltainen, joka on nähtävissä kuvassa 1. Samoin jakauma organisaatioiden toimialojen osalta oli molempina vuosina hyvin yhteneväinen. Vastaajajoukko koostui monipuolisesti yrityksistä sekä julkisen sektorin toimijoista. Katso kuva 2.

Molempina vuosina vastaajat edustavat sekä päättäjiä että työntekijöitä. Katso kuva 3. Toimintaympäristön osalta vastaajissa oli edustettuna niin Suomessa kuin kansainvälisestikin toimivia yrityksiä, joiden päätoimipaikka sijaitsee ulkomailla. Vastaajien toimialueet löydät kuvasta 4.

Kuva 1: Organisaation henkilöstömäärä
Kuva 2: Yrityksen/organisaation toimiala
Kuva 3: Vastaajien asema
Kuva 4: Vastaajien toimialue

Palaa tästä takaisin tutkimustuloksiin!


Lisätietoja:

Juha Sallinen
Yrittäjä, tiedonhallinta- ja teknologia-arkkitehti

040 5666 900
[email protected]