Ratkaisut

Tietosuoja-asetuksen myötä yrityksen pitää voida todentaa onko se noudattanut asetuksessa määrättyjä velvoitteita. Ratkaisuvalikoimamme sisältää monenlaisia keinoja, joilla organisaatiot voivat todentaa ymmärtäneensä asetuksen sisällön sekä toimineensa sen vaatimusten mukaan.

Tästä löydät lisätietoja tarjoamistamme ratkaisuista:

Ota yhteyttä ja kerro tarpeesi! Koostamme valikoimastamme organisaatiosi tarpeiden mukaisen kokonaisuuden.