Ratkaisut

Ratkaisuvalikoimamme koostuu tiedonhallintaan liittyvistä osista yhdistettynä osaamiseen tietoturvasta. Kauttamme on saatavissa tiedonhallintannan tuotteita tiedon analysointiin, tiedon automaattiseen siirtoon arkistoon ja automaattiseen luokitteluun. Ohjelmistoratkaisujen osalta sekä käyttö että hinnoittelumme on todellisen käytön mukaan laskutettavaa, joten kauttamme ette sitoudu vuosilisensseihin.

Palveluumme kuuluu myös sovellusten analysointipalvelut, joista osaamisalueemme kattaa yleiset sovellukset (.NET, C#, C++) sekä Java JE-sovellukset. Osaamisemme alustoissa on Windows palvelinkäyttöjärjestelmät sekä Linux etenkin Debian sekä Ubuntu alustalla.

Tänä päivänä pilvipalveluiden käyttö on osaltaan itsestään selvää ja valikoimaamme kuuluukin myös pilvipalvelualustojen tarjoaminen tarpeen mukaan. Autamme tarvittaessa siirtosuunnittelussa vuosien kokemuksella keskisuurten ja suurten yrityksien kanssa toimineena.

Ohessa esimerkkejä ratkaisuistamme:

  • Tietojen analysointi/kartoitus – noin 3-5:n päivän suorite, jonka lopputuloksena saatte arvion mitä kaikkea GDPR:ään valmistautumismielessä pitäisi tehdä – kattaa yhden- kahden tiedostopalvelimen skannauksen sekä raportoinnin. Raportointi on tyypillisesti Powerpoint-muotoinen kooste, joka sisältää ympäristön huomiot sekä toimenpidesuositukset.
  • Sovelluksen analysointi GDPR:n valmiuksien osalta, sisältäen työpajamuodossa toteutetun analysoinnin sovellusalustasta sekä huomioita korjattaviin toimenpiteisiin. Raportointi on tyypillisesti Word-muotoinen raportti, jossa on koosteena huomiot/parhaat käytännöt liittyen GDPR:n vaatimuksiin esimerkiksi tiedon syöttämiseen ja tallentamiseen, samoin kuin logitukseen käyttäjien osalta.
  • Rakenteettoman tiedon indeksointi – valmisratkaisu, joka tukee tiedon analysointia ja indeksoitavuutta, jolloin tieto on löydettävissä – tietenkin tarvittaessa myös auditointikelpoisesti. Tämä on kuitenkin yleensä vasta seuraavan vaiheen askel, matkalla kohti GDPR valmiutta. Ratkaisu kattaa tiedostopalvelintoteutukset, mutta on laajennettavissa myös esimerkiksi Sharepoint alustaan.

Vahti-ohje

Alla olevassa kuvassa on esitetty Vahti-työryhmän ajatus tiedon elinkaaresta. Ohjeistus voidaan jakaa toimenpiteisiin, jonka osa-alueisiin löydät ratkaisut tarjonnastamme:

  • Kartoita nykytilanne – Veritas Dark Data Assesment eli työkalua käyttäen tiedostopalvelimen kartoitus – onko kaikki data todella tarpeellista?
  • Suunnittele toimenpiteet – Minkä osan datasta voisi siirtää arkistoon, minkä voisi mahdollisesti poistaa ja mihin tietoon halutaan luoda etsintämahdollisuus (esim. Veritas Enterprise Vault Indeksointi tai Varonis
    DatAnswers)
  • Ota työkalut tiedon etsinnän osalta käyttöön
  • Luo automaatio luokittelulle, tunnista henkilöön liittyvät tiedot automaattisesti (hakusanat, OCR kuvatiedostoille – esim. Veritas Enterprise Vault 12)
  • Mahdollista jäljitettävyys, mahdollista tiedon luotettava yhtiöstä jakaminen (esim. Veritas Enterprise Vault Discovery)